Informatie

Maak kennis met de Gouden Cirkel en met de grootste jeugd- en jongerenorganisatie ter wereld.

Scouting staat voor uitdaging

In Nederland is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie.
Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting.

Image
Image

Gericht op leeftijd

Bij Scouting draait het om uitdaging en plezier! Om elk lid dit op de juiste manier te bieden, hebben wij speltakken. Elke leeftijdscategorie heeft een eigen speltak. Bij onze jongere speltakken verbeeldt de leiding één van de themafiguren uit het verhaal en gebruikt doorgaans de betreffende naam als aanspreektitel.

Gevarieerd aanbod

Onze activiteiten zijn gebaseerd op de spelvisie van Scouting Nederland. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Het werken met acht activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.
Wanneer een jeugdlid de leeftijdsgrens van een speltak bereikt heeft “vliegt” hij/zij, tijdens een speciale groepsopkomst, over naar de volgende speltak.

Scouting Gouden Cirkel

Organisatie

Scoutinggroep Gouden Cirkel heeft als doelstelling het bieden van een
plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een
bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.
Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier,
uitdaging en structuur.
Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief
en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid
en samenwerken betekent. 

Organisatie Gouden Cirkel
De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen,
ook wel speltakken genoemd.
Zo kent de groep bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts en plus-scouts.
Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider/begeleider en aanspreekpunt is.
Image
Image
Besturen
De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met enkele ouders de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur.
Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Beheerstichting
Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.

Geschiedenis

Op 10 mei 1959 opent Scouting Gouden Cirkel een clubhuis op een perceel aan de Nassaulaan in Middelburg. Het clubhuis bestaat uit houten barakken, maar die worden langzaam maar zeker ingehaald door de tijd. Op zaterdag 6 oktober 1990 wordt, na vier jaar bouwen, een clubhuis geopend dat de eisen van de tijd met verve kan doorstaan. Wanneer de gemeente aan het begin van het tweede millennium bouwplannen goedkeurt voor het perceel aan de Nassaulaan moet de Gouden Cirkel op zoek naar een nieuwe locatie. Op zaterdag 2 april 2005 wordt het hagelnieuwe clubhuis aan de Geersesweg 8a in Middelburg geopend - anno nu zit Scouting Gouden Cirkel nog steeds op deze locatie.
Image
Image
De Gouden Cirkel heeft maar liefst 75 leden en wordt mogelijk gemaakt door 35 personen leiding en bestuur, en valt binnen Regio Zeeland. De regio ondersteunt de groepen met speladviezen, trainingen voor leidinggevenden en de uitleen van materialen. Alle regio’s vormen samen Scouting Nederland. In totaal bevat Scouting Nederland 1.100 Scoutinggroepen met gezamenlijk maar liefst ruim 85.000 Jeugdleden en ruim 25.000 vrijwilligers. Scouting maakt onderscheid tussen land-, water- en luchtscouts. De Gouden Cirkel behoort tot de landscouts van Scouting Nederland.

Opkomsttijden

Bevers       zaterdag 10:00 - 12:00
Welpen      zaterdag 10:00 - 12:00
Scouts       zaterdag 09:45 - 12:15
Explorers   vrijdag 19:30 - 21:30
Stam         vrijdag 20:00 - 00:00
 

Hier zijn we te vinden

Scouting Gouden Cirkel
Geersesweg 8a
4332 RA Middelburg
 
LET OP: dit is geen postadres

Dit is de officiële website van de vereniging Scouting Gouden Cirkel. Copyright © 2020 scoutingwebsites.nl.